« Tagasi

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032 eelnõu

Valminud on Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032 eelnõu. Kõigil huvitatud isikutel on võimalik teha eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid kuni 30.11.2019.a e-posti aadressil linn@loksa.ee ja postiaadressil Loksa Linnavalitsus, Tallinna tn 45, Loksa linn 74806.

volikogu määruse eelnõu
-
 Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032
-
 Ühisveevärgi skeem
-
 Ühiskanalisatsiooni skeem
-
 Sademeveekanalisatsiooni skeem