« Tagasi

Loksa linnapea Värner Lootsmann pälvis Harju maakonna Suure HOLMERi tunnustusauhinna

Auhinna nimi on tuletatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu lühendist HOL, millele on lisatud Me Ehitame Riiki!

HOLMER on skulptor Aivar Simsoni pronksskulptuur, mida antakse välja iga aastal kahes kategoorias:

Suur HOLMER

Antakse välja omavalitsuse volikogu esimehele, linnapeale/ vallavanemale, HOL Juhatuse liikmele ja HOL tegevaparaadi juhile teenete eest konkreetse valla/ linna või omavalitsuste koostöö arendamisel. Aasta omavalitsusjuhi HOLMERit antakse välja igal aastal üks.

Väike HOLMER

Antakse välja omavalitsuse volikogu liikmele, linnavalitsuse/vallavalitsuse (ametiasutusena) ja HOL büroo teenistujatele/töötajale teenete eest konkreetse valla/linna
haridus,- kultuuri-, sotsiaal-, rahandus-, ehitus-, majandus- ja keskkonna valdkonnas või omavalituste koostöö arendamisel. Väikseid HOLMERit antakse välja igal aastal kaks.

Auhinna eesmärgiks on Harjumaa omavalitsustegelaste tunnustamine ja omavalitsuste koostöö arendamine.

2019. aasta Suure HOLMERi pälvis Loksa linnapea Värner Lootsmann. Väikesed HOLMERid  pälvisid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann ja Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe.

HOLMERile võivad kandideerida kõik Harjumaal vastaval ameti/töökohal vähemalt aasta töötanud isikud. HOLMERi kandidaate saavad üles seada Harjumaa omavalitsuste volikogude ja HOL volikogu liikmed, linna/vallavalitsuste (ametiasutusena) ja HOL büroo ametnikud/ töötajad ning omavalitsuste hallatavate asutuste juhid ja teiste omavalitsuste konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhid. Üks isik võib esitada ühe kandidaadi.

Auhinna konkursi žüriiks on HOL juhatus.

Auhinnad anti pidulikult üle Harjumaa ballil 30. detsembril 2019.