LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI JUHIABI AMETIKOHALE

Konkursi tähtaeg: 10.10.2019

Tööülesanded:
Linnavalitsuse tegevuse nõuetekohane dokumenteerimine, dokumentide haldamine, teabe vahendamine, personalitöö juhtimine.

Nõuded kandidaadile:

- vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;

- tundma tööks vajalikke riigi ja Loksa linna õigusakte ning oskama neid kasutada;

- omama kõrgharidust;

- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama vene keele oskust ametialase sõnavara osas;

- omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust;

- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.

Töötasu: kokkuleppel.

Tingimused ja lisainfo:

Avaldus, elulookirjeldu ja  haridust tõendavate dokumentide koopiad märgusõnaga „juhiabi" palume saata hiljemalt 10.10.2019.a e-postiga aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.