« Tagasi

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate! Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks.

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate!

Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid saavutusi või erilisi teeneid Loksa linna ees. Tunnustust avaldatakse Loksa linna Aukodaniku nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi ning tänu- ja aukirjade andmisega. Seekord avaldatakse tunnustust juba kaheksateistkümnendat korda.

Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Loksa linnale osutatud eriliste teenete eest. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Loksa linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aumärk antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Loksa linna Aukodanike, Teenetemärgi ja Aumärgi saajate nimed kantakse ka Loksa linna auraamatusse.

Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse ja Loksa linna Teenetemärgi andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Aumärgi andmise ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnapea ja linnavalitsuse liige. Palun esitage avaldus Loksa Linnavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks 2020. a. Selles peab sisalduma ettepanek, koos kandidaadi elulooliste andmete ning põhjendusega, miks isik võiks saada Aukodanikuks või Loksa linna Teenetemärgi kavaleriks.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil 603 1253 või

e-posti teel linn@loksa.ee

---------------------------------------------------------------------------

Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor" ja „Aasta Sportlane" kandidaatide leidmiseks.

Aunimetused „Aasta Noor" ja „Aasta Sportlane" on Loksa linna tunnustus Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi spordis.

„Aasta Noor" – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või läbi viinud Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna.

„Aasta Sportlane" – spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.

Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 15. jaanuariks 2020 ning peab sisaldama aunimetuse kategooriat, andmeid isiku kohta, ülevaadet esitatu tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.

Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor„ ja „Aasta Sportlane" saajad kuulutatakse välja Loksa linna Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel veebruaris 2020.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil 603 1253 või

e-posti teel: linn@loksa.ee