Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu!

15. aprillil 2020 toimub suurjäätmete äravedu (mööbel, madratsid, vaibad, diivanid).

Sooviavaldus palun edastada kuni 13. aprillini 2020 e-postile karin.ilves@loksa.ee. Avaldusse palun märkida jäätmeveo (AS Eesti Keskkonnateenused) lepingu number ja omaniku nimi, jäätmete kogus, -kirjeldus ja -asukoht. Kortermajade elanikud palun pange jäätmed jäätmekonteinerite juurde. Eramaja omanikud aga oma territooriumile nii, et on tagatud juurdepääs.

 

Внимание!

15.04.2020 состоится вывоз крупногабаритных отходов (мебель, матрасы, ковры, диваны).

Председателей квартирных товариществ и владельцев частных домов прошу до 13.04.2020 написать заявление по электронной почте на адрес karin.ilves@loksa.ee и обязательно указать адрес, № договора, имя клиента, количество, место складирования и наименование отходов. Крупногабаритные отходы необходимо сложить возле мусорных контейнеров, владельцам частных домов – на своей территории рядом с воротами.