« Tagasi

2018/2019 õa Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevate õpilaste vanematele

Lugupeetud lapsevanem!

01. septembril 2018 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 02.04. - 13.04.2018.

Koolikohustuslik on laps,  kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

Palume registreeruda vestlusele hiljemalt 30. märtsiks 2018 Loksa Gümnaasiumi kantseleis või

tel 622 1421. 

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Malle Krusell.

------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемый родитель!

C 02.04. - 13.04.2018, в гимназии Локса будет проводится собеседование классного руководителя с учениками, поступающими 01 сентября в 1-ый класс с эстонским языком обучения.

Школьная обязанность возлагается на ребенка, которому к 1 октября текущего года исполняется 7 лет.

Просим зарегистрироваться на собеседование не позднее 30 марта 2018 года в канцелярии гимназии Локса или по телефону 622 1421.

 

Руководство гимназии Локса и классный руководитель Малле Круселл.