« Tagasi

COVID-19 TÕKESTAMISE MEETMED LOKSA LINNAS (uuendatud 16.03.2020)

 

LOKSA LINNA INFOLEHT 16.03.2020 eestikeelne

Loksa linnavalitsus kehtestas 14.04.2020 lisapiirangud seoses nakkushaiguse COVID-19 levikuga

Võtta kasutusele täiendavad meetmed seoses nakkushaiguse COVID-19 leviku tõkestamisega Loksa linnas: - perioodil 15.03-01.05.2020 võivad Loksa linnas tegutsevad avalikud kogunemiskohad (Tallinna tn 49 Lucky baar, Posti tn 19 Mere baar jm klubid, baarid, toitlustuskohad) olla avatud vaid toitlustamise eesmärgil ja seda ajavahemikus 08:00-20:00, järgides oma tegevuses Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt antud soovitusi, eriti üldiseid hügieeninõudeid. 

Vaata ka infot Terviseameti kodulehel.

Loksa linnavalitsus kehtestas 13.03.2020 piirangud seoses nakkushaiguse COVID-19  levikuga. 

Loksa linnavalitsus korraldusega: 

 1. Kehtestada piirangud seoses nakkushaiguse COVID-19 leviku tõkestamisega alljärgnevalt:
 • Loksa Linnavalitsusel ja hallatavatel asutustel tagada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse §-s 24 sätestatud tööandja kohustuste täitmine ning võtta tarvitusele selleks vajalikud abinõud.
 • Linnavalitsusel ja hallatavatel asutustel mitte planeerida lähetusi, ekskursioone ja õppereise kuni 01.05.2020. Juba planeeritud lähetused, ekskursioonid ja õppereisid tühistada või edasi lükata.
 • Linnavalitsusel ja hallatavatel asutustel mitte korraldada seminare, koolitusi, vastuvõttusid jm üritusi kuni 01.05.2020.
 • Tühistada kõik Loksa linnas planeeritud avalikud üritused, sündmused, treeningud jms alates 14.03.2020 kuni 01.05.2020.
 • Loksa Gümnaasium ja Loksa Muusikakool on distantsõppel alates 16.03.2020. Neljateistkümne päeva järel hinnatakse olukorda ning tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamiseks vajalikkuse kohta.
 • Alates 14.03.2020 kuni 01.05.2020 on suletud järgnevad Loksa linna asutused: Loksa Noortekeskus; Loksa Spordikeskus; Loksa Kultuurikeskus (SA Loksa Kultuur).
 • Loksa Spordikeskuse juhatajal rakendada alates 14.03.2020 kuni 01.05.2020 ujula ja spordisaali küttele miinimumprogrammi.
 • Loksa Linnaraamatukogu on suletud alates 16.03.2020 - 01.04.2020. Loksa Linnaraamatukogu avalik internetipunkt on avatud alates 14.03.2020 kuni 01.04.2020 esmaspäevast reedeni kella 12:00-16:00-ni, seal raamatuid ja ajakirju ei laenutata ning lastele suunatud tegevusi läbi ei viida.
 • Loksa Lasteaed Õnnetriinu on alates 23.03.2020 suletud kuni 01.04.2020. Perioodil 16.03.2020-20.03.2020 töötab lasteaias valverühm, eesmärgiga anda lapsevanemale võimalus oma töö ümber organiseerida. Valverühma võib tuua lapse, kes on terve, ei ole viibinud kontaktis välisriigist saabunud isikuga. Lasteaia juhtkonnal teavitada lapsevanemaid.
 1. Loksa linna hallatavate asutuste lahtiolekuajad ja piirangud otsustab linnavalitsus edaspidiste korraldustega.
 2. Kõik muud piirangud töötamisele, kodus viibimisele, reisimisele kehtivad vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti otsustele, juhenditele, soovitustele jms.
 3. Korralduse täitmise üle järelvalvet teostavad kriisikomisjoni aseesimees Andres Kaskla ja abilinnapea Hilleri Treisalt.
 4. Korraldus jõustub teatavakstegemisel.

Loksa Linnavalitsuse korraldus on leitav SIIT

Oluline info riigis toimuva kohta on leitav:

https://www.valitsus.ee/et

https://www.valitsus.ee/ru

https://www.terviseamet.ee/et

https://www.terviseamet.ee/ru