« Tagasi

Loksa Gümnaasiumi 1. klassi minevate laste vanematele

Lugupeetud lapsevanem

 

01. septembril 2017 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 03.04. - 13.04.2017.

Koolikohustuslik on laps,  kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

Palume registreeruda vestlusele hiljemalt 30. märtsiks 2017 Loksa Gümnaasiumi kantseleis või tel 622 1421.

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Eve Jürgens