« Tagasi

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi  järgmiste ametikohtade täitmiseks:

1Eripedagoog 0,5 ametikohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 ametikohta (vene osa).

2. Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale - õpetatavaks aineks matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.

3Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis.

4Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale (vaata alt lisainfot).

Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate  dokumentide koopiad saata 31.05.2017 kool@loksa.edu.ee, info tel 622 1422 Valvi Joaväli.

Lisainfo haridustehnoloogi ametikoha kohta:

Tööpakkumine haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.

Kandidaadilt ootame positiivset suhtumist infotehnoloogiasse ja selle kasutamisse õppetöös.

Haridustehnoloogi tööülesanneteks on:

• kooli e-õppe käivitamine ja korraldamine

• e-õppe kohta käiva informatsiooni kogumine, haldamine ja vahendamine õpetajatele

• e-õppe võimaluste tutvustamine õpetajatele, töötajatele ja õpilastele, vastavasisuliste koolituste korraldamine

• IKT-alaste koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja koordineerimine

•õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine tundide läbiviimisel ja e-kursuste koostamisel

Omalt poolt pakume:

• võimalust kujundada kooli e-õppe keskkond

• võimalust rääkida kaasa kooli infotehnoloogilise arengu kujundamisel

• võimalust osaleda erialasel täienduskoolitusel

• võimalust juhendada huviringe

•võimalust anda arvutiõpetuse tunde

Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Avaldus, CV,  kvalifikatsiooni tõendavate  dokumentide koopiad saata 31.05.2017 kool@loksa.edu.ee, info tel 622 1422 Valvi Joaväli.