« Tagasi

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

1. Eripedagoog 0,5 ametikohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 ametikohta (vene osa).

2. Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale - õpetatavaks aineks matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.

3. Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis.

4. Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale (vaata alt lisainfot).

Lisainfo haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.

Kandidaadilt ootame positiivset suhtumist infotehnoloogiasse ja selle kasutamisse õppetöös.

Haridustehnoloogi tööülesanneteks on:

- kooli e-õppe käivitamine ja korraldamine

- e-õppe kohta käiva informatsiooni kogumine, haldamine ja vahendamine õpetajatele

- e-õppe võimaluste tutvustamine õpetajatele, töötajatele ja õpilastele, vastavasisuliste koolituste korraldamine

- IKT-alaste koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja koordineerimine

- õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine tundide läbiviimisel ja e-kursuste koostamisel

Omalt poolt pakume:

- võimalust kujundada kooli e-õppe keskkond

- võimalust rääkida kaasa kooli infotehnoloogilise arengu kujundamisel

- võimalust osaleda erialasel täienduskoolitusel

- võimalust juhendada huviringe

- võimalust anda arvutiõpetuse tunde

 

Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 31.05.2017 kool@loksa.edu.ee, info tel 622 1422 Valvi Joaväli.