Loksa Lasteaia Õnnetriinu arengukava eelnõu

Loksa Lasteaia Õnnetriinu arengukava 2018-2020  eelnõu on alates 13. veebruarist 2018 avalikustatud Loksa linna kodulehel. Kuni 27. veebruarini 2018 on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid arengukava eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks. Ettepanekud on oodatud e-posti aadressil: linn@loksa.ee ja postiaadressil: Loksa Linnavalitsus Tallinna tn 45 Loksa linn 74806.

Eelnõuga on võimalik tutvuda SIIN.