« Tagasi

Loksa linna arengukava avalikustamine

Loksa linna arengukava 2021 eelnõu on alates 30. juuni 2017 avalikustatud Loksa linna kodulehel. Kuni 15. juulini 2017 on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid arengukava eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks. Ettepanekud on oodatud e-posti aadressil: linn@loksa.ee ja postiaadressil: Loksa Linnavalitsus Tallinna tn 45 Loksa linn 74806.

Eelnõuga on võimalik tutvuda SIIN.