« Tagasi

Loksa linna Tallinna tn 36 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsus korraldab ajavahemikul 24.04.2017 kuni 24.05.2017 Tallinna tn 36 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Detailplaneering on vastu võetud Loksa Linnavalitsuse 2. märtsi 2017 a  korraldusega nr 28.

Detailplaneeringu tellija on Harju Tarbijate Ühistu ja koostaja on Osaühing Stuudio Beeta (töö nr. 09B-2015, 26. veebruar 2017).

Kinnistul Tallinna tn 36, Loksa linn puudub kehtiv detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestusala ja ehitusõiguse muutmine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse fikseerimine kaupluse laopindade laiendamise eesmärgil.

Planeeritava ala suurus on ca 3408m².

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda http://www.loksalinn.ee/algatused-ja-menetlused ja paberil Loksa Linnavalitsuse hoones Loksa linnas Tallinna tn 45 teise korruse teadetetahvlil.

Info tel: 6031253 Kalvi Voolaid või e-postil: kalvi.voolaid@loksa.ee