« Tagasi

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi LOKSA SPORDIKESKUSE JUHATAJA ametikoha täitmiseks

Loksa Spordikeskus on Loksa Linnavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tegevust 1. aprillil 2019.

Spordikeskuse eesmärgiks on Loksa linna spordi edendamisega seotud tegevuste korraldamine, koordineerimine ja propageerimine ning sporditraditsioonide hoidmine. Spordikeskus haldab linnale kuuluvaid spordihooneid ja -rajatisi.

Spordikeskuse juhataja ülesandeks on tagada spordikeskuse igapäevane toimimine ja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine. Juhataja kannab vastutust spordikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest.

Spordikeskuse juhataja juhindub oma ülesannete täitmisel Eesti Vabariigi ning Loksa linn õigus- ja haldusaktidest, sh Loksa Spordikeskuse põhimäärusest.

Nõudmised kandidaadile

  • kõrgharidus
  • spordivaldkonna tundmine
  • eesti keele oskus C1 tasemel, vene ja veel ühe võõrkeele oskus B1 tasemel
  • hea arvutikasutamise oskus
  • B-kategooria autojuhiload ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise võimalus

Kasuks tuleb

  • eelnev juhtimiskogemus
  • projektide kirjutamise oskus
  • koostöövalmidus, organiseerimisvõime

Pakume

  • mitmekesist ja vastutusrikast tööd
  • võimalust kaasa rääkida Loksa linna sportimisvõimaluste arendamisel

Töötasu kokkuleppel.

Kandideerimiseks ootame avaldust, elulookirjeldust ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „spordikeskuse juhataja" hiljemalt 08.  märtsiks 2019 e-postiaadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse.

Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.