« Tagasi

Loksa linnavalitsus pakub tööd avalike suhete juhile

Loksa Linnavalitsus pakub tööd AVALIKE SUHETE JUHILE (1,0 ametikohta)

Tööülesanded:

 • Loksa linna esindamine avalike suhete küsimustes;
 • Loksa linna, linnavolikogu, linnavalitsust ja hallatavaid asutusi puudutava uudisväärtusliku või avalikku selgitust vajava informatsiooni kogumine ja tegevuse objektiivne kajastamine, sellest pressiteadete või artiklite kirjutamine linna veebilehel ja linna lehes ning meediale ja teistele huvitatud osapooltele edastamine;
 • meedias ilmuva Loksa linna, linnavolikogu, linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tööd kajastava informatsiooni jälgimine, eksitavale või valeinfole reageerimine, vajadusel arvamusartiklite või vastulausete kirjutamine;
 • Loksa linna sotsiaalmeedia kanalite haldamine;
 • meediapäringutele vastamine;
 • Loksa linna maine kujundamine vastavalt juhtkonna poolt püstitatud eesmärkidele;
 • linnavalitsuse veebilehel oleva infovahetuse korraldamine, teabe tegelikkusele vastavuse jälgimine, kontroll ja täiendamine;
 • ajalehe Loksa Elu väljaandmise korraldamine, lehe levitamise, tellimuste vastuvõtmise, reklaami, linna tutvustavate trükiste väljaandmise korraldamine.

Nõudmised kandidaadile - avalike suhete juht peab:

 • omama kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus;
 • tundma tööks vajalikke õigusakte ning oskama neid kasutada;
 • valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama inglise ja vene keele oskust ametialase sõnavara osas;
 • omama tööks vajalikku arvuti kasutamise oskust;
 • olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus ajakirjanikuna või avalike suhete juhina kohalikus omavalitsuses.

Töötasu: kokkuleppel.

Tööle asumise aeg: 18.01.2019

Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga „avalike suhete juht" palume saata hiljemalt 18.01.2019.a kell 10.00 e-postile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253. Kontaktisik: linnapea Värner Lootsmann