« Tagasi

Loksa Linnavalitsus võtab tööle linnaarhitekt-ehitusnõuniku

Konkursi tähtaeg: 31.01.2018

Tööülesanded:

Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine. Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve. Täpsem teenistusülesannete kirjeldus ametijuhendis.

 Nõuded kandidaadile:

Linnaarhitekt-ehitusnõunik peab:
- vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;
- tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada;
- omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus;
- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama vene keele ja inglise keele oskust ametialase sõnavara osas;
- tundma asjaajamise aluseid;
- omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust;
- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.

Töötasu: kokkuleppel.

Tingimused ja lisainfo:

Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga „linnaarhitekt" palume saata hiljemalt 31.01.2018.a e-postiga aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.