« Tagasi

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. september  2017  kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Loksa linna arengukava aastani 2020 muutmine, I lugemine (määruse eelnõu, arengukava)

2.     Loksa linna 2017. aasta  I lisaeelarve, I lugemine (eelnõu, lisaeelarve xls)

3.     Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule (eelnõu)

4.     Loksa linna jaoskonnakomisjoni moodustamine

Loksa Linnavolikogu istung toimub Loksa Linnavalitsuse saalis neljapäeval, 14. septembril 2017 5 minutit pärast kella 17.30-ks kokkukutsutud istungi lõppemist.

P ä e v a k o r r a s:

1.      Loksa linna arengukava aastani 2020 muutmine, II lugemine

2.     Loksa linna 2017. aasta I  lisaeelarve, II lugemine

Rein Heina
Volikogu esimees