« Tagasi

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 2. istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istungi algus kell 17.30.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Linnavolikogu aseesimehe valimine

2.     Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

3.     Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine

4.     Linnavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine

5.     Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Palun volikogu liikmetel tutvuda kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega -kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017020

ja Loksa linna põhimäärusega https://www.riigiteataja.ee/akt/401092015003?leiaKehtiv

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees