Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 9. istung toimub neljapäeval, 03. mail 2018 algusega kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1. Õiguskorrast Loksa linnas 2017. aastal.

2. Sotsiaaltoetuste andmise kord Loksa linnas (eelnõu)

3. Loksa linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine 

Otsuse eelnõu
Loksa linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 
Vaneaudiitori aruanne 2017
Loksa Linnavolikogu revisjonikomisjoni arvamus

4. Linnavara võõrandamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees