« Tagasi

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 23. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 23. istung toimub neljapäeval, 25. juulil 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 17 „Loksa linna kaugküttemäärus" muutmine (eelnõu)

2. Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 määruse nr 32 „Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise kord" muutmine (eelnõu)

3. Mere tn 18 detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõuseisukoht)

4. Nooruse tn 5a kinnistu jagamine (eelnõu)

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees