On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate!

Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid saavutusi või erilisi teeneid Loksa linna ees. Tunnustust avaldatakse Loksa linna Aukodaniku nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi ning tänu- ja aukirjade andmisega. Seekord avaldatakse tunnustust juba kuueteistkümnendat korda.

Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Loksa linnale osutatud eriliste teenete eest. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Loksa linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aumärk antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Loksa linna Aukodanike, Teenetemärgi ja Aumärgi saajate nimed kantakse ka Loksa linna auraamatusse.

Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse ja Loksa linna Teenetemärgi andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Aumärgi andmise ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnapea ja linnavalitsuse liige. Palun esitage avaldus Loksa Linnavalitsusele hiljemalt 26. jaanuariks 2018. a. Selles peab sisalduma ettepanek, koos kandidaadi elulooliste andmete ning põhjendusega, miks isik võiks saada Aukodanikuks või Loksa linna Teenetemärgi kavaleriks.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil 603 1253 või
e-posti teel linn@loksa.ee

-----------------------------------------------------------------------------

Пришла пора представлять кандидатов на звание Почетного гражданина города и кавалеров орденов «Знак почета» и «За заслуги»

По сложившейся традиции по случаю очередной годовщины Эстонской Республики на приеме у мэра города будут чествовать людей, отличившихся особыми заслугами и достижениями на благо родного города. Им будут выданы ордены – «Знак почета» и «За заслуги», а также присвоено звание Почетного гражданина города и вручены почетные грамоты. Это будет 16-я по счету церемония награждения.

Орден «За заслуги» выдается физическому лицу за выдающиеся заслуги перед городом Локса. Звание Почетного гражданина города присуждается физическому лицу как знак особого уважения за выдающиеся заслуги перед городом, оказанные в течение жизни. Орден «Знак почета» выдается физическому лицу за выдающиеся заслуги перед городом. Имена Почетных граждан города Локса, а также кавалеров орденов «Знак почета» и «За заслуги» заносятся в Книгу почета города Локса.

Выдвигать кандидатов на звание Почетного гражданина города и ордена «За заслуги» могут все юридические и физические лица. Выдвигать кандидатов на «Знак почета» могут члены городского собрания, мэр города и члены городской управы. Просьба представить заявления в городскую управу не позднее 26 января 2018 года. В заявлении должны быть приведены факты из биографии кандидата и причина, по которой выдвигают именно его.

За дополнительной информацией обращайтесь в Локсаскую городскую управу по телефону 603 1253 или по электронной почте linn@loksa.ee