« Tagasi

Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks

Aunimetused „Aasta Noor" ja „Aasta Sportlane" on Loksa linna tunnustus Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi spordis.

„Aasta Noor" – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või läbi viinud Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna.

„Aasta Sportlane" – spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.

Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 26. jaanuariks 2018 ning peab sisaldama aunimetuse kategooriat, andmeid isiku kohta, ülevaadet esitatu tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.

Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor„ ja „Aasta Sportlane" saajad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel veebruaris 2018.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil 603 1253 või

e-posti teel: linn@loksa.ee

---------------------------------------------------------------------------------

Ждем предложений по кандидатурам на почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен года»

Почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен года» - это признание городом Локса тех лиц, которые в течение года вели заметную деятельность в сфере молодежной работы или достигли значительных успехов в спорте.

«Молодой человек года» – выдающийся предприимчивый молодой человек, который начал или провел в Локса существенную работу или успешно представлял город Локса.

«Спортсмен года»  – выдающийся в спортивной сфере человек, который добился значительных успехов на уездном или республиканском уровне.

Предложения по кандидатурам на почетные звания могут делать все физические и юридические лица.

Предложения представляются в письменном виде в Локсаское Городское управление до 26 января 2018 года. Предложения должны содержать категорию почетного звания, данные о кандидате, обзор представляемой деятельности и аргументированную оценку.

Имена лиц, получивших почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен года» будут провозглашены на торжественном собрании посвященном годовщине Эстонской Республики в феврале 2017 года.

За дополнительной информацией обращайтесь в Локсаское Городское управление по телефону 603 1253 или э-почте: linn@loksa.ee