« Tagasi

OÜ Loksa Haljastus vajab heakorratöötajat

OÜ Loksa Haljastus võtab tööle

HEAKORRATÖÖTAJA

Tööülesanded

Heakorra ja koristustööd määratud territooriumil:

• igapäevane ettenähtud hoolduspiirkonda kuuluvate haljasalade ja lilleklumpide hooldus ning korrashoid;

• kõnniteede ja platside korrashoid vastavalt aastaajale sh lume koristus ja libeduse tõrje

• jäätmete kogumine, ladustamine vastavalt vajadusele ja korraldustele.

Nõuded kandidaadile:

• kohusetundlik, täpsus

• eesti keele ja vene keele oskus kõnes

Tööandja pakub:

ülesannete täitmiseks vajalikud töö- ja kaitsevahendid.

Kandideerijatel esitada:

avaldus konkursil osalemiseks  e-postiga aadressile haljastus@loksa.ee

või saata postiga aadressil OÜ Loksa Haljastus, Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn

või tuua Loksa Haljastus kontorisse aadressil Tallinna tn 45 (II  korrus), Loksa linn.

Infot saab haljastus@loksa.ee või tel 5551 2015.

------------------------------------------------------------------------------------

Локса Хальястус примет на работу

РАБОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Рабочие задания:

Работа по уборке и благоустройству определённой территории в городе Локса:

• ежедневный уход и содержание в порядке зеленых насаждений и клумб на предназначенной к обслуживанию территории,

• содержание в порядке тротуаров и площадок в соответствии с сезоном, в т.ч. уборка снега и борьба с гололёдом,

• сбор мусора, и его складирование в соответствии с необходимостью и распоряжениями.

Требования к кандидату:

• ответственность, аккуратность.

• знание устного эстонского и русского языков

Работодатель предлагает:

необходимые для выполнения работы рабочие и защитные средства

Кандидат предоставляет:

заявление об участии в конкурсе на адрес электронной почты haljastus@loksa.ee,

или письмом по адресу Локса Хальястус, ул. Таллинна 45, 74806 г. Локса, 

или принести в контору Локса Хальястус по адресу ул. Таллинна 45 (II этаж), г. Локса.

Дополнительная информация haljastus@loksa.ee или тел. 55512015.