« Tagasi

Tasuta sõiduõigusest

Värner Lootsmann
linnapea

Kui lugeda kokku kõik artiklid, selgitused, vastulaused ja kommentaarid, siis on selge, et tänavuse kuuma suve kõige kuumem teema on tasuta transport. Ehkki tänaseks on paar aastat tagasi välja hõigatud rahvale tasuta transporditeenuse kinkimisest järgi jäänud vaid osa ehk maakondlikud avalikud bussiliinid, ei vähenda see teema olulisust. Ja kindlasti ei vähenda see ka eriarvamusi seoses elanikele soodustuste jagamisega olenevalt kasutatava transporditeenuse liigist. Sellest, et kõik avalikud transporditeenused elanikkonnale tasuta saavad olema, võivad utopistid (tänapäeva mõistes populistid) vaid unistada. Nagu igikestvat jõuallikat, pole olemas ka tasuta teenust. Iga teenus maksab ja mitte vähe. Ja kui isegi keegi selleks tarbeks suure ja põhjatu rahapaja leiaks, tuleks rumalustest loobuda ja suunata abi ja toetused sinna, kus seda kõige enam oodatakse. See on meie riigi tuleviku kindlustamine - meie noored, see on riigi alushariduse tänapäevane korraldamine ja rahastamine, see on meie tervishoiu süsteemi suurem rahastamine ja see on ka meie riigi nõrgemate elanike gruppide toetamine. See on haritum ja tervem riik.

Aga, et sellised mõtted vist lähenevate Riigikogu valimiste loosungitega kokku ei käi, siis kasutame seda, mida meile lubatud. Allpool püüan lühidalt veelkord selgitada, kuidas meile antud hüve Harjumaal kasutada.

 

Kellele ja kuidas kehtib tasuta sõiduõigus Harju maakonnas?

Alates 01.07.2018 on kõigile sõitjatele (välja arvatud 20-ne kuni 62-aastased (kaasa arvatud) 0-eurose piletihinnaga ehk tasuta sõitmise õigus Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.

Sõiduõiguse tõendamiseks on kaks võimalust:

1. Sõitjal on olemas Tallinn–Harjumaa ühiskaart (nn „roheline kaart" või samaväärne piletimüügisüsteemis kasutusel olev kaart), mis on isikustatud. Bussi sisenedes sõitja registreerib oma sõidu piletimüügiseadmes sarnaselt kuupiletile (s.t valideerimine bussi sisenedes). Süsteem tuvastab, et isik on vanuses, kellele kehtib 0-eurone piletihind. Oluline on, et kaart on isikustatud!

2. Kui sõitjal ei ole isikustatud kaarti, siis bussijuht väljastab talle 0-pileti. Sel juhul on bussijuhil õigus küsida dokumenti, et veenduda, et isikule kehtib 0-eurone piletihind.

3. Kui piletimüügiseade ei registreeri Teie kaarti, aga Te omate 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigust, väljastab bussijuht Teile selle. Samas on juhil õigus küsida vanuse tõendamiseks dokumenti.

Sõitjatele vanuses 20 kuni 62 aastat (kaasa arvatud) kehtivad piletihinnad: https://www.harjuytk.ee/piletite-hinnad

Kui on Teil lisaküsimusi, siis kirjutage: info@ytkpohja.ee

Loksa linnas saab „rohelise kaardi" hankida ja isikut tõendava dokumendi esitamisel ka isikustada Loksa postkontoris. Kaart  maksab 2 eurot.

NB! Tallinna linna ühistranspordiga saavad tasuta sõita ainult Tallinna linna elanikud ja olenemata elukohast kõik pensionärid alates 65-st eluaastast.

------------------------------------------------------------------------------

О праве на бесплатный проезд

Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса

Если сосчитать все статьи, объяснения, возражения и комментарии, то ясно, что самая горячая тема нынешнего горячего лета - бесплатный транспорт. Хотя на сегодняшний день от провозглашенного народу пару лет назад бесплатной услуги общественного транспорта осталась лишь часть, уездные общественные автобусные линии, это не уменьшает важность этой темы. И, конечно же, это не уменьшает разногласия относительно распределения льгот для жителей, в зависимости от типа используемой транспортной услуги. О том, что все общественные транспортные услуги будут бесплатными для населения, утописты (в современном смысле, популисты) могут только мечтать. Как не существует вечного двигателя, так нет и бесплатной услуги. Каждая услуга стоит денег и не малых. И если даже кто-то для этого найдет большой и бездонный мешок денег, нужно отказаться от глупости и направить помощь и субсидии туда, где она больше всего ожидаема. Это обеспечение будущего нашей страны - наша молодежь, это современная организация и финансирование национального начального образования, это большее финансирование нашей системы здравоохранения, а также поддержка самых слабых групп населения в нашей страны. Это более образованная и здоровая страна. Но, что такие мысли противоречат лозунгам приближающихся выборов в Рийгикогу, мы используем то, что нам было обещано. Ниже я еще раз вкратце попытаюсь объяснить, как нам использовать данное нам благо в Харьюмаа.

На кого и как распространяется право бесплатного проезда в Харьюмаа?

Начиная с 01.07.2018 все пассажиры (кроме тех кому от 20 до 62 лет включительно) имеют право бесплатного проезда (по билету стоимостью 0 евро) в Харьюмаа на общественном транспорте независимо от их зарегистрированного места жительства.

Существует два способа для доказательства своего права на проезд:

1. У пассажира имеется общая проездная карта Таллинна и Харьюмаа (так называемая «зеленая карта» или эквивалентная карта, используемая в системе продажи билетов), которая персонализирована. При входе в автобус пассажир регистрирует свой проезд в устройстве продажи билетов, аналогично проездному билету (т.е. проверка при входе в автобус). Система обнаруживает, что человек в возрасте на которое действует стоимость билета в 0 евро. Важно, чтобы карта была персонализирована!

2. Если у пассажира нет персонализированной карты, водитель автобуса выдает ему билет за 0 евро. В этом случае водитель автобуса имеет право попросить документ, чтобы убедиться, что у человека есть право на билет за 0 евро.

3. Если устройство продажи билетов не регистрирует вашу карту, но вы имеете право на проезд по билет за 0 евро, водитель выдаст его вам. Однако водитель имеет право потребовать подтверждающий возраст документ.

Для пассажиров в возрасте от 20 до 62 лет (включительно) действуют следующие цены на билеты: https://www.harjuytk.ee/piletite-hinnad

Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите: info@ytkpohja.ee

В городе Локса можно получить «зеленую карту» и при предъявлении документа, удостоверяющего личность, также персонализироваться в почтовом отделении Локса. Стоимость карты составляет 2 евро.

NB! На общественном транспорте города Таллинна имеют право бесплатного проезда только жители города Таллинна и независимо от места жительства все пенсионеры в возрасте от 65 лет.