« Tagasi

Tuleohtliku aja määramine

Tuleohutuse seaduse § 16 lõigete 1 ja 3, Siseministri 03.10.2014. a määruse nr 42 „Päästeameti põhimäärus" § 10 lg 2 alusel ja Päästeameti peadirektori 13. aprilli 2011. a käskkirja nr 83 „Tuleohtliku või suure tuleohuga aja ja piirkonna määramise kord", muudetud 1. aprilli 2016 käskkirjaga nr 133 „Tuleohtliku või suure tuleohuga aja ja piirkonna määramise korra muutmine" alusel ning arvestades maastikutulekahjude esinemissagedust:

- Tuleohtliku aja alguseks on määratud 14.04.2017. a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal on metsa-ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:

- küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;

- kuluheina ja roostiku põletamine;

- muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

Päästeameti peadirektori käskkiri leitav SIIT.