« Tagasi

Valmisoleku päev Loksal

HOL-i PRESSITEADE

Valmisoleku päev Loksal

06.06.2019

19. juunil kell 10:00 toimub Loksa Gümnaasiumi algklasside maja saalis "Valmisoleku päev", kus tutvustatakse linnajuhtidele, haridus- ja tervishoiuasutuste juhtidele, ettevõtete, seltside ja korteriühistute esindajatele Siseministeeriumi poolt koostatud „Käitumisjuhist kriisiolukordadeks" ja mängitakse läbi ühe võimaliku kriisiolukorra kommunikatsioon.

"Valmisoleku päeva" püsiva mõju tagab see, et kutsutud inimesed liidetakse võrgustikku, mis võimaldab asjakohast suhtlust ja tegutsemist võimalikes kriisiolukordades. Võrgustiku loomiseks allkirjastatakse ühine heade kavatsuste kokkulepe.

"Valmisoleku päeva" viivad läbi MTÜ Linnalabor ning Päästeamet koostöös Loksa linnavalitsusega.

"Käitumine kriisiolukorras ja elanike turvalisus laiemalt on sellised teemad, kus tavapäraste hierarhiliste juhtimisviiside kõrval tuleb kasutada võrgustikke. Vastasel korral võib juhtuda, et info ei levi õigel ajal kõigi inimesteni või puudub ametkondade vaheline koordineerimine," ütles projekti juht Peeter Vihma.

Kutsed "Valmisoleku päevale" saadetakse lähimate päevade jooksul. Kutsutud inimeste kaudu soovitakse levitada "Käitumisjuhist kriisiolukordadeks" ka kõikidele ülejäänud linna elanikele.

"Valmisolek kriisiolukordadeks on meie linna turvalisuse tagamiseks möödapääsmatult oluline. Kõige olulisem valmisolek on kõigi elanike teadmine, kuidas nendes olukordades käituda, sest meie, meie lähedaste ja vara heaolu sõltub lisaks meie enda ka kõikide teiste käitumisest," ütles linnapea Värner Lootsmann. "Loodan, et kõik kutsutud väärtustavad samuti turvalisust ja leiavad seetõttu võimaluse "Valmisoleku päeval" osalemiseks."

Harjumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ja siseministeeriumi rahastusel toimuvad sarnased üritused lähiajal kõigis Harjumaa omavalitsustes. Rohkem infot saab hol.ee/kriis leheküljelt.