15.10.18

Vaba aja veetmise võimalused

Vaba aja veetmise võimalusi pakuvad:

Loksa Linnaraamatukogu
direktor
Õnne Teern
raamatukogu@loksa.ee
telefon: 607 5332

 

Loksa Noortekeskus
juhataja
Margit Amer

noortekeskus@loksa.ee
telefon: 688 8100 

 

SA Loksa Kultuur
juhataja
Helle Lootsmann

kultuurikeskus@loksa.ee
telefon: 688 8110

 

OÜ Loksa Ujula
SA Loksa Sport
juhataja
Rainer Lapp
rainer.lapp@loksa.ee
tel 504 1944

-----------------------------------------------------------------------------------

UUDISED

----------------------------------------------------------------------------------

Huviringid noortele Loksal alates sügis 2018

 

Ring

Aeg

Koht

Juhendaja

Kontakt

Aeroobika*

T 15.00-15.45

Algklasside maja saal

Liina Liivamägi

liina.liivamagi@loksa.edu.ee

Näitering (vene algklassid)*

N: 12.10-13.55

Algklasside maja klassid C102 ja C203

Elena Mesevrya

5667 7836

Näitering (põhikool eesti)*

T:14.00-14.45

Eesti keele klass B304

Pille Veber

pille.veber@loksa.edu.ee

Noorkotkad ja kodutütred

R 14.00-18.00

Noortekeskus

Tarmo Amer

tarmo.amer@loksa.edu.ee

Kunstiring

 

E 13.05-14.45

Algklasside maja saal

Jana Roopa

jana.roopa@loksa.edu.ee

Näitering

N 13.05-13.55 ja 14.10-14.55

Algklasside maja C202 ja algklasside maja saal

Jana Roopa

jana.roopa@loksa.edu.ee

Rahvatants

(gümnaasium)

K 14.00-15.15

Koolimaja saal

Elna Linkvist

elnalink@hot.ee

Rahvatants

(4.-5. klass)

N 15.00-15.45

Koolimaja saal

Elna Linkvist

elnalink@hot.ee

Rahvatants

(2.-3. klass)

N 14.10-14.55

Kultuurikeskuse

saal

Elna Linkvist

elnalink@hot.ee

Rahvatants (1. klass)

N: 12.10-12.55

Kultuurikeskuse

saal

Elna Linkvist

elnalink@hot.ee

Rahvatants

(6.-9. klass)

N 15.45-16.30

Koolimaja saal

Elna Linkvist

elnalink@hot.ee

Purjetamine*

T: 17.00-18.00

K: 17.00-18.00

Spordisaal, ujula

Ingrid Randlaht

sadam@harasadam.ee

http://harasadam.ee/

index.php/jahtklubi/

Kodundus*

(eesti)

E, R 13.05-13.50;

T: 14.45-15.30

Õppeköök

Külli Adler

kylli.adler@loksa.edu.ee

Sportmängud

T ja N: 16.30-18.00,

K: 14.15-15.45

Spordisaal

Aarne Idavain

aarne.idavain@loksa.edu.ee

Kergejõustik*

T ja N 15.00-16.30,RN 14.15-15.45

Spordisaal

Aarne Idavain

aarne.idavain@loksa.edu.ee

Meisterdamine*

 

Tööõpetuse klass

Mart Almers

mart.almers@loksa.edu.ee

Robootika*

(nooremad)

E: 14.00-14.45

Füüsikaklass

A107

Arvi Soolind

arvi.soolind@loksa.edu.ee

Robootika*

(vanemad)

E: 15.00-16.00

Füüsikaklass

A107

Arvi Soolind

arvi.soolind@loksa.edu.ee

Mudilaskoor (eesti)

T ja K

13.05-13.50 

Muusikaklass

Gerta Allemann

gerta.allemann@loksa.edu.ee

Mudilaskoor (vene)

E: 12.10-12.55 ja 13.05-13.50; K: 13.05-13.50

Muusikaklass, Algklasside maja saal

Serafima Kolossova

serafima.kolossova@loksa.edu.ee

Jalgpall (noored)*

T: 12.00-13.00

Spordisaal

Jüris Sahkur

jyris@virumaasport.ee

Jalgpall (vanemad)*

N: 19.30-20.30

Spordisaal

Jüris Sahkur

jyris@virumaasport.ee

Võrkpall

E 15.00-18.00,

R 15.45-18.00

Spordisaal

Aarne Idavain

aarne.idavain@loksa.edu.ee

Majandusring (3. klass)

T: 14.00-14.45

Algklasside maja C207

Külli Adler

kylli.adler@loksa.edu.ee

Majandusring (1. klass)

R: 11.05-11.50

Algklasside maja C202

Külli Adler

kylli.adler@loksa.edu.ee

Majandusring (4. klass)

R:12.10-12.55

Õppeköök

Külli Adler

kylli.adler@loksa.edu.ee

Arvutiring

N 14.10-14.55

Arvutiklass

Annely Vill

annely.vill@loksa.edu.ee

Kodundus (vene)*

K 16.00-17.30

N: 16.00-16.45

Õppeköök

Elena. Mesevrya

5667 7836

Judo

E: 17.00-18.30

K: 17.00-18.30

R: 17.00-18.30

Spordisaali väike saal

Juri Grill

gestol.juri@gmail.com

527 9140

Ujumine

T 17.00-20.00

N 17.00-20.00

Ujula

Monika Tõnning

rainer.lapp@loksa.ee

5041944

Lauatennis

E 17.00-20.00

K17.00-20.00

Spordisaal

Ülle Vilba

rainer.lapp@loksa.ee

5041944

Laskering*

R: 15.00-18.00

Loksa Noortekeskus

Margit Amer

margit.amer@gmail.com

Käsitööring

N 16.30-18.30

Loksa Noortekeskus

Liivi Tang

margit.amer@gmail.com

JJ-Street

T:17.00 – 18.00

P:10.30-11.30

Loksa Kultuurikeskus

Brita Kikas

brita@jjstreet.ee

5382 5080

Käsitööring

E, T 15.00-17.00

Loksa Kultuurikeskus

Elena Mesevrya

5667 7836

Kunstistuudio

K: 16.00-18.30

N: 16.00-19.30

R: 16.00-20.00

Loksa Kultuurikeskus

Lemara Vahi

603 5037, 526 7908

Lastekoor

K: 15.00-16.30

Loksa Muusikakool

Teele Utt

teele.utt@gmail.com

Vokaalansamblid*

E: 18.45

Loksa Muusikakool

Teele Utt

teele.utt@gmail.com

Instrumentaalansambel*

N:18.00

Loksa Muusikakool

Lauri Metus

lauri.metus@gmail.com

Puhkpilliorkester*

E 16.30-18.00

Loksa Muusikakool

Andrei Sedler

muusikakool@loksa.ee;

5667 8714

Zumba noortele

 

T: 18.00-19.00

N:18.00-19.00

Lasteaed Õnnetriinu aula

Svetlana Kolessova

5355 4996,

sd.tants@gmail.com

Tants koolilastele ja noortele

 

T: 17.00-18.00

N: 17.00-18.00

Lasteaed Õnnetriinu, spordisaal

Svetlana Kolessova

5355 4996,

sd.tants@gmail.com

Võitluskunstid*

T: 15.00-16.30

N: 15.00-16.30

Spordisaali väike saal

Donat Anurov

603 1253

Programmeerimine*

T ja R 12.10-12.55

Arvutiklass

Annely Vill

annely.vill@loksa.edu.ee

Programmeerimine*

K 13.05-13.50 ja N 12.10-12.55

Arvutiklass

Annely Vill

annely.vill@loksa.edu.ee

Tehnikaring „Vanast uus"

KTG

2 korda kuus

(1. ja 3. K, 19.00-21.00)

Endine koolimaja katlamaja

Pavel Šitškin

51997711

Tikkimisring KTG

2 korda kuus

 

Kultuurikeskus

Elene Mesevrya

5667 7836

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Toetus on mõeldud toimetulekuraskustega perede lastele või paljulapseliste perede laste huvitegevuse toetamiseks, et luua neile lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Toetus on mõeldud 7-19-aastase noore huvihariduse või huvitegevuse toetamiseks. Selleks on vaja täita vastav taotlus. Rohkem https://www.riigiteataja.ee/akt/410052018023. Linnavalitsusel on õigus määrata toetust ka erandjuhtudel sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul.

Tähistus:

* Riigipoolne huvihariduse ja huvitegevuse rahastus

KTG - Loksa, Haljala (Vihula), Kuusalu koostöögrupi rahastus

----------------------------------------------------------------------------------