15.02.19

Valimised

Valimiste keskseks võrguleheks on Vabariigi Valimiskomisjoni võrguleht www.vvk.ee.

Loksa linna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistris dokumentide all sarjades 11-6 ja 11-7.

---------------------------------------------------------------------------------------

Loksa linna jaoskonnakomisjoni koosseis (moodustatud 31.01.2019 otsus nr 5)

esimees: Airi Öösalu
liikmed: Margus Kröönström
                           Tatjana Goršanova
                           Kaie Esna
                           Reet Lainla
                           Tiit Eerma
asendusliikmed: Lea Uotila
                           Erle Krimann
 

Riigikogu valimised 2019

Harju- ja Raplamaa kandidaatide koondnimekiri (valimisringkond nr 4) 

21.02 - 27.02.2019  E-hääletamine, kell 9.00 ning lõpeb 27.02.2019 kell 18.00 
25.02 - 27.02.2019  Eelhääletamine valimisjaoskonnas, kell 12.00 - 20.00 (Tallinna tn 45, Loksa). Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamine.
03.03.2019          Valimiste päev, kell 9.00 -20.00 (Tallinna tn 45, Loksa). Toimub ka kodus hääletamine.
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Loksa linna täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1 (Tallinna 45, Loksa, Linnavalitsus)