17.05.19

Valimised

Valimiste keskseks võrguleheks on Vabariigi Valimiskomisjoni võrguleht www.vvk.ee.

Loksa linna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistris dokumentide all sarjades 11-6 ja 11-7.

---------------------------------------------------------------------------------------

Euroopa parlamendi valimised 2019

 
Eelhääletamise päevadel 20.05 - 22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00

E-hääletamine 16.05 - 22.05.2019 

Rohkem infot siin

Loksa linna jaoskonnakomisjoni koosseis (moodustatud 25.04.2019 volikogu otsusega nr 15)

esimees: Airi Öösalu
liikmed: Margus Kröönström
                           Tatjana Goršanova
                           Kaie Esna
                           Reet Lainla
asendusliikmed: Lea Uotila
                           Erle Krimann
 

Kandidaadid