30.07.20

Blanketid

Raieloa taotlus (pdf) (pdf

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks (pdf) (word)

Taotlus Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks (pdf) (word)

Avaldus maamaksuvabastuse saamiseks (pdf) (word)

Reklaam
   - Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks (word)
   - Reklaamimaksu deklaratsioon (word)