21.02.24

Loksa Linnavolikogu kinnitas 04.11.2010 otsustega nr 71 Loksa linna vee-ettevõtjaks alates 01.11.2010 Osaühingu Loksa Haljastus (volikogu otsus).

 
Osaühing Loksa Haljastus
juhatuse liige
Lidia Mõsovski
lidia.mosovski@loksa.ee
 
registrikood: 11561799
aadress: Tallinna tn 45, Loksa linn
telefon: 5551 2015
Veekatkestuste ja veenäitude edastamine telefoninumbril 5551 2015. Näitusid saab teatada ka e-maili aadressile  yvk@loksa.ee.
 
Teenustööde tellimine (fekaalivedu, heakorratööd jms) telefoninumbril 5551 2015.
 

Nõukogu liikmed: (alates 04.03.2021 kuni 03.03.2026)
Andres Kaskla - esimees 
Rein Heina
Karin Ilves