08/12/23

Aukodanikud

Ulve Mardisalu (2003) Anda Loksa linna Aukodaniku nimetus ja Teenetemärk elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

Ilme Adamson (2004) Hindamatu on Teie poolt kogutud materjal koduloolise ajaloo jäädvustamisel ja tegevus Vana Loksa Seltsis kultuuriloo kinnistamisel. Anda Loksa linna Aukodaniku nimetus ja Teenetemärk elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

Juri Grill (2005) Väljapaistva ja pikaajalise treeneritöö eest ja seoses 55. juubeliga on omistatud Aukodaniku nimetus ja Loksa linna Teenetemärk väljapaistvate sportlike saavutuste eest.

Tiit Kivila (2006) Anda Loksa linna Aukodaniku nimetus ja linna Teenetemärk elutööna Loksa linna hariduselu järjepidevuse hoidmisel ja koolinoortele tublide teadmiste andmisel.

Heino Põldver (2007) Omistati aunimetus kauaaegsele Loksa inimeste tervise hoidjale ja röntgenoloogile.

Eino Pärna (2008) Eesti Vabariigi 90. aastapäeval on omistatud Teile aunimetus pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Loksa Laevatehases ja Loksa Vene Gümnaasiumis ja aktiivse osalemise eest segakooris Loksa Lauljad.

Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller (2009) Aunimetus on omistatud panuse eest Loksa linna elanike heaolusse ja tulevikku.

Tatjana Nugis (2011) Aunimetus on omistatud ennastsalgava arstitöö eest.

Galina Nikitina (2012) Aunimetus on omistatud panuse eest Loksa linna elanike heaolusse ja tulevikku.

Raidi Andre (2013) Kauaaegse Loksa kandi kultuuri- ja hariduselu edendamise eest.

Ilmar Murakas (2014) Kauaaegse Loksa kandi haridus- ja kultuurielu edendamise eest.

Värner Lootsmann (2017) Suure panuse eest Loksa linna arengusse.

Eha Gnadeberg (2020) Suure panuse eest Loksa linna ajaloo uurimisel, säilitamisel ning tutvustamisel ja kajastamisel.

Reet Vaher (2020) Suure panuse eest Loksa linna ajaloo uurimisel, säilitamisel ning tutvustamisel ja kajastamisel.

Rein Heina (2021) Suure panuse eest Loksa linna arengusse.

Erika Kasetalu (2022) Suure panuse eest Loksa linna muusikaelu arengusse.

Andres Kaskla (2023) Suure panuse eest Loksa linna arengusse.