Blanketid

 

Taotlusi (lasteaeda vastuvõtmiseks, väljaarvamiseks ja valverühma kasutamiseks) on võimalik lasteaiale esitada paberkandjal (aadress Lasteaia tn 3, Loksa linn), elektrooniliselt e-posti teel lasteaed@loksa.ee või kasutades selleks iseteeninduskeskkonda SPOKU. SPOKU on kiireim ja lihtsaim viis taotluste täitmiseks ja menetlusse edastamiseks.

 

Avaldus lapse lasteaeda vastuvõtmiseks (pdf) (rtf)

Avaldus lapse lasteaiast väljaarvamiseks (pdf) (rtf)

Avaldus valverühma kasutamiseks juulikuus (pdf) (rtf)