06/11/23

Huviringid Loksal 

Huviringid noortele Loksal sügis 2023 

Kokandus

 E 13.15 -14.00 ja 14.05 - 14.55

 Õppeköök

 

 Külli Adler 

lylli.adler@loksa.edu.e

Näitering

 T 14.05 - 14.55 Algklasside maja saal  Tuuli  Laur  tuuli.laur@loksa.edu.ee

Ujumine*

 T, N 16.30 - 20.15

 R 17.00 - 18.30

Ujula

 

Monika Tõnning

tel 550 0771

mtg@hot.ee

mob: 5623 6611

Liikumismängud

 K 14.05 -14.55

 Spordikeskus

 Liina Liivamägi 

liina.liivamagi@loksa.edu.ee

Minu kodupaik* (rannarahva keel ja eluolu)

 E 14.10 - 15.00

Algklasside maja

Riina Laanetu

Ene Velström

riinalaanetu@gmail.com

ene@metsatark.ee

Loodusring *

 N 13.15-14.00 ja 14.00-14.55

Loodusainete klass

Glaidi Aasrand

glaidi.aasrand@loksa.edu.ee; 

Rahvatants 

 N 13.15 - 14.00

 Algklasside maja saal

Kristi Ruse

kristi.ruse@loksa.edu.ee

Puhkpilliorkester*


 R 19.00 - 20.30

Loksa Muusikakool

 

Andrei Sedler

muusikakool@loksa.ee

mob: 5667 8714

Jõusaal*

 L 12.00 - 15.00

Loksa Spordikeskus

Kristjan Prüüs

 sport@loksa.ee

 

Mudilaskoor 

T ja K 13.15 - 14.00

Muusikaklass

Gerta Allemann

gerta.allemann@loksa.edu.ee

Tehnikaring "Vanast uus"*

 K 18.30 - 20.00

Endine koolimaja katlamaja

Pavel Šitškin

mob: 5199 7711

Noorkotkad ja kodutütred 

 R 12.00 - 17.00

Noortekeskus, spordikeskus

Tarmo Amer

tarmo.amer@loksa.edu.ee

mob: 526 0614

Käsitöö

Info Loksa Noortekeskuses

Loksa Noortekeskus

Liivi Tang

noortekeskus@loksa.ee

Kodused toidud*

Info noortekeskuses, ring toimub 2 korda kuus

Loksa Noortekeskus

Marina Letfullina

noortekeskus@loksa.ee

Kunstistuudio

K, N, R

algus 16.00

Loksa Kultuurikeskus 

Lemara Vahi

603 5307, 
mob: 526 7908

Sportmängud

T 15.00 - 17.25;

K 15.50 - 18.15  R 15.50 - 17.25

 Spordisaal

Aarne Idavain

aarne.idavain@loksa.edu.ee

Kergejõustik*

E 15.50 - 17.25,

N 15.50 - 17.25 

K ja R 14.05 - 15.45

 Spordisaal

Aarne Idavain

aarne.idavain@loksa.edu.ee

Purjetamine* N 17.30- 18.30 Spordisaal Ingrid Randlaht ingrid@est.ee

Suusaklubi suusavägi*

 K 14.45 - 15.45

 L 12.00 - 13.00

 õuetrenn 

Aive Mõttus, Pent Paalberg, Epp Paalberg, Erti Paalberg

tel 553 6911

info@skiforce.ee

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Toetus on mõeldud toimetulekuraskustega perede lastele või paljulapseliste perede laste huvitegevuse toetamiseks, et luua neile lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Toetus on mõeldud 7-19-aastase noore huvihariduse või huvitegevuse toetamiseks. Selleks on vaja täita vastav taotlus. Rohkem https://www.riigiteataja.ee Linnavalitsusel on õigus määrata toetust ka erandjuhtudel sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul.

Tähistus:

* Riigipoolne huvihariduse ja huvitegevuse rahastus