11/03/22

Kohamaksu toetus

Kohamaksu toetus on Loksa Lasteaias Õnnetriinu koha kasutamisel lapsevanema poolt kaetava osa hüvitis, mis määratakse Loksa linna lapsele tingimusel, et vähemalt üks vanematest on Loksa linna elanik.

Kohamaksu toetus määratakse juhul, kui taotleja leibkonna netosissetulek pereliikme kohta on väiksem kui 50%töötasu alammäärast kuus.

Lapsevanem või lapse esindaja esitab linnavalitsusele toetuse saamiseks taotluse (täidetav pdf) (rtf), milles on ära toodud andmed leibkonna suuruse ja sissetulekute kohta. Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

Linnavalitsus otsustab toetuse suuruse ja määrab toetuse komisjoni ettepaneku alusel.

Toetuse määr on kuni 100% kohamaksust. Kohamaksu toetus määratakse kohamaksu toetuse taotluse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

Komisjonil on õigus teha linnavalitsusele ettepanek toetuse eralduse muutmiseks, kui toetuse saamise asjaolud muutuvad, rakendub alates asjaolude muutumise järgmisest kalendrikuust.