29/05/18

Kohamaksu toetus

Kohamaksu toetus on Loksa Lasteaias Õnnetriinu koha kasutamisel lapsevanema poolt kaetava osa hüvitis, mida makstakse tingimusel, et vähemalt üks vanematest on Loksa linna elanik vähemalt 6 kuud vahetult enne toetuse taotlemist.

Lapsevanem või lapse esindaja esitab linnavalitsusele toetuse saamiseks taotluse (pdf) (word), milles on ära toodud andmed leibkonna suuruse ja sissetulekute kohta.

Linnavalitsus otsustab toetuse suuruse ja määrab toetuse komisjoni ettepaneku alusel.

Toetuse määr on kuni 100 % kohamaksust. Kohamaksu toetus määratakse kohamaksu toetuse taotluse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

Komisjonil on õigus teha linnavalitsusele ettepanek toetuse eralduse muutmiseks, kui toetuse saamise asjaolud muutuvad, rakendub alates asjaolude muutumise järgmisest kalendrikuust.