15/11/21

Ohvriabi

 

Oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist...
Oled langenud kuriteo ohvriks...

Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka veebi teel aadressil www.palunabi.ee (alusta vestlust). Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile pöördumine on helistajale tasuta. Telefonile helistades on võimalik jääda anonüümseks.

Saad abi Sotsiaalkindlustusameti ohvriabikeskustest, mis asuvad kõigis suuremates linnades. Pakume abivajajatele tasuta nõustamisteenust. Pakume Sulle emotsionaalset tuge, anname teavet abi saamise võimaluste kohta ja juhendame Sind suhtlemisel teiste vajalike asutustega.

Tagame Sulle konfidentsiaalsuse. Nõustamisele võid pöörduda anonüümselt, kuid hüvitiste ja ohvriabiteenuste taotlemisel on Sul vaja esitada oma isikuandmed. Kui Sinu mure on vaja lahendada mitme asutusega koostöös, siis küsime Sinult nendega ühenduse võtmiseks luba.

Naiste tugikeskustes pakume abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Pakume esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist nõustamist, juriidilist nõustamist või turvalist ajutist majutust.

Kriisi korral on võimalik pöörduda ka ööpäevaringselt kas telefoni teel või kohtudes. Soovi korral võid esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks. Kui oled naistevastase vägivalla ohvri lähedane, pakume ka Sulle infot ja toetust!
INFO eestikeelne 
INFO venekeelne

 

Ida-Harju ohvriabitöötaja Jüri Alex Kušner
telefoninumber +372 58602830
juri.kusner@sotsiaalkindlustusamet.ee
Karjääri 11, Maardu/P.Pinna 4, Lasnamäe