05/01/21

Korraldatud jäätmevedu

 

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja ehk jäätmevedaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel kohaliku omavalitsuse üksusega hankelepingu sõlminud isikul on õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud jäätmeliikide osas ja veopiirkonnas. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga sõlmitava hankelepingu kestus on kuni viis aastat.

 

Loksa Linnavalitsus viis aprillist kuni juulini 2019 läbi riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil aastateks 2019-2024. Riigihankes osalesid Ragn-Sells AS ja Eesti Keskkonnateenused AS. Hankeleping sõlmiti Eesti Keskkonnateenuste AS- iga, kes kontrolli tulemusena kvalifitseeriti, tunnistati vastavaks ja võttes aluseks hinnakriteeriumid, esitas odavaima hinnapakkumise. Leping hakkab kehtima alates 01.11.2019.

Eesti Keskkonnateenused AS koduleht http://www.keskkonnateenused.ee/

 

Riigihanke dokumentidega on võimalik tutvuda Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search-links

Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil

Hanke viitenumber 209168, hange avaldatud 16.05.2019.