« Tagasi

Noorte Päästjate ringitund Loksa rannas

13. aprillil 2019 toimub Loksa Noorte Päästjate ringitund kell 12.30 Loksa rannas.

Teema:  Pürotehnika laskmine (säratuled, päästeraketid jms).

Oodatud on uued noored huvilised, kes tahaksid ka Noorte Päästjate huviringist osa võtta ja nende vanemad ning praeguste Noorte Päästjate vanemad ning teemast huvitatud.

.........................................................

13 апреля 2019 года в 12:30 на пляже Локса состоится урок кружка молодых спасателей Локса.

Тема: Пиротехническая стрельба (сигнальные шашки, спасательные ракеты и т. д.).

Приглашаются новые молодые энтузиасты, которые также хотели бы принять участие в группе молодых спасителей, их родителей и родителей нынешних молодых спасителей и интересующихся этой темой.