7.04.20

Loksa jäätmejaam

Loksa linnas aadressil Tallinna tn 5a avati 02. veebruaril 2015 jäätmejaam.

Jäätmejaamas võetakse vastu peamiselt taaskasutatavaid jäätmeid ning suuregabariidilisi jäätmeid, nagu mööbel, kodumasinad, olmemasinad, ohtlikke jäätmeid jms.

Jäätmejaamas teenindab ja nõustab jäätmejaama operaator.

 

Jäätmejaam on avatud:

E 10.00-15.00

K 12.00-19.00

N 12.00-19.00 

L 10.00-15.00

Suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühadel

JÄÄTMEJAAMAS TASUMINE SULARAHAS

Loksa jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid nii elanikkonnalt kui ka ettevõtetelt.

Jäätmeplatsil on konteinerid ning iga jääde tuleb panna eraldi konteinerisse.

Vastuvõetavate jäätmete hinnakirja kohta saab lisa informatsiooni kodulehel www.jaatmejaam.ee, koha peal jäätmejaama operaatorilt või tel  52 93 020.

 

Ohtlike jäätmete vastuvõtust

 

Loksa jäätmejaama hinnakiri:

TAVAJÄÄTMED

 

Eraisik

Ettevõte

 

Ühik

Hind km-ga

Hind km-ga

Betoon, tellised, keraamikatooted

19,00 €

20,00 €

Biolagunevad aia ja haljastusjäätmed

9,60 €

20,00 €

Ehitus- ja lammutuspraht

19,00 €

20,00 €

Elektri- ja elektroonikaseadmed / mittekomplektsed

tk

0,00 € / 10,00 €

10,00 €

Kivid ja pinnas s.h muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad

24,00 €

25,00 €

Lehtklaas

0,00 €

20,00 €

Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE, PS ja vahtplast

0,00 €

20,00 €

Markeerimata plast

19,00 €

20,00 €

Metallid

0,00 €

0,00 €

Paber ja kartong

0,00 €

0,00 €

Pakendid

0,00 €

0,00 €

Rõivad, tekstiilijäätmed

9,60 €

20,00 €

Suurjäätmed

9,60 €

20,00 €

Toiduõli ja -rasv

l

0,00 €

0,00 €

Töödeldud puit

9,60 €

20,00 €

Töötlemata puit

0,00 €

20,00 €

Vanarehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) / (üle 8 rehvi või velgedel rehv)

tk

0,00 € / 3,30 €

3,57 €

Vanarehvid (traktori rehv)

tk

7,05 €

7,15 €

OHTLIKUD JÄÄTMED

 

 

 

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

50,00 €

80,00 €

Happed, lahustid, leelised, kemikaalid, pestitsiidid

kg

0,00 €

*

Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

 (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid

kg

0,00 €

*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

tk

0,00 €

*

Luminestsentslambid

kg

0,00 €

*

Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

kg

0,00 €

*

Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

kg

0,00 €

*

Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, õlifiltrid, pakendid

kg

0,00 €

*

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

kg

0,00 €

*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid, vaigud, lakijäätmed

kg

0,00 €

*

Pliiakud, patareid, akud

kg

0,00 €

*

* tähistatud jäätmeid ei võeta vastu ettevõtetelt

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:

üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus

üleandjal puuduvad maksevahendid

NB! Transporditeenuste pakkuv firma/isik, on kohustatud eelnevalt veenduma, et saatelehed on korras ja finantsvahendid olemas.

Kutsume kõiki aktiivselt kasutama jäätmejaama teenuseid!

 

MTÜ Keskkonnateenused

 

Хорошая новость для жителей города Локса - 02.02.2015 открывается Локсаская станция по сбору отходов

 

На станции по сбору отходов в основном будут принимать пригодные к повторной переработке отходы и крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, бытовые приборы и т.п.).

Оператором станции по сбору отходов является MTÜ Keskkonnateenused, которое организует прием отходов на месте и их вывоз для дальнейшей переработки.

Обслуживание и консультацию на станции по сбору отходов осуществляет оператор.

 

 

Станция по сбору отходов работает:

ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-15.00

СРЕДА 12.00-19.00

ЧЕТВЕРГ 12.00-19.00

СУББОТА 10.00-15.00

Закрыто по вторникам, пятницам, воскресеньям и государственным праздникам.

 

НА СТАНЦИИ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ

 

На Локсаской станции по сбору отходов отходы принимаются как от населения, так и от предприятий.

На территории станции установлены контейнеры и каждый вид отходов нужно складывать в отдельный контейнер.

О ценах на принимаемые отходы можно получить информацию на сайте

WWW.JAATMEJAAM.EE, на месте у оператора станции или по тел 52 93 020.

 

Цены Локсаской станции по сбору отходов:

 

-          Сдаваемые отходы не отражены в прейскуранте отходовСтанция по сбору отходов имеет право отказаться от приема отходов, если:

-          У сдающего отходы отсутствуют средства на оплату услуг

NB! Лицо/фирма, осуществляющая транспортные услуги, сначала обязана убедиться, что накладная в порядке и наличные денежные средства.

Призываем всех активно пользоваться услугами станции по сбору отходов!