14.08.18
Osaühing Loksa Haljastus
juhatuse liige - tegevdirektor
Raik Saart
 
 
registrikood: 11561799
aadress: Tallinna tn 45, Loksa linn
telefon: 603 1253, 5551 2096
Biopuhasti
telefon: 688 8063  
 
Veekatkestuste ja veenäitude edastamine telefoninumbril 5551 2015. Näitusid saab teatada ka e-maili aadressile  yvk@loksa.ee.
 
Teenustööde tellimine (fekaalivedu, heakorratööd jms) telefoninumbril 5551 2015.
 

Nõukogu liikmed: (kuni 12.04.2021)
Andres Kaskla - esimees 
Rein Heina
Heiki Tudre
Laivi Kirsipuu
Merle Aasa