14.08.18
Osaühing Loksa Haljastus
juhatuse liige - tegevdirektor
Raik Saart
 
 
registrikood: 11561799
aadress: Tallinna tn 45, Loksa linn
telefon: 603 1253, 5551 2096
Biopuhasti
telefon: 688 8063  
 
Veekatkestuste ja veenäitude edastamine telefoninumbril 5551 2015. Näitusid saab teatada ka e-maili aadressile  yvk@loksa.ee.
 
Teenustööde tellimine (fekaalivedu, heakorratööd jms) telefoninumbril 5551 2015.
 

Nõukogu liikmed: (kuni 12.04.2021)
Andres Kaskla - esimees 
Rein Heina
Heiki Tudre
Laivi Kirsipuu
Merle Aasa

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

LUGUPEETUD KLIENDID!

Loksa linnas jõustuvad alates 12. jaanuarist 2017 uued Loksa Haljastuse OÜ teenuste hinnad:

veevarustuse teenus;1,09 eurot/m³ (käibemaksuta);

reovee ärajuhtimise- ja puhastamine teenus: 1,92 eurot/m³ (käibemaksuta).

Palume tarbijatel esitada veetarbimise andmed seisuga 31.12.2016 ja 11.01.2017.

Tarbijatele, kes ei esita veetarbimise andmeid ajavahemikul 01.-11. jaanuar 2017 eest, arvestatakse teenusetasud ööpäevakeskmise tarbimise alusel:

ööpäevakeskmine tarbimine = jaanuaris 2017 tarbitud vee üldmaht / 31 päevaga

Teenustasude arvestamine:

1.-11. jaanuari eest: ööpäevakeskmine tarbimine x 11 päeva x KEHTIVA tariifiga.

12.-31. jaanuari eest: ööpäevakeskmine tarbimine x 20 päeva x UUE tariifiga.

Palume teatada näidud ka nendel Tarbijatel, kellel on näitude teatamiseks kokku lepitud kuust erinev periood. Kui näidud ei ole muutunud, siis palume ka sellest meid informeerida.

Soovime Teile kauneid jõule ja head uut aastat!

Lugupidamisega
OÜ Loksa Haljastus

--------------------------------------------

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

C 12 января 2017 года в городе Локса вступают в силу новые цены на услуги Loksa Haljastus OÜ:

услуга по водоснабжению: 1,09 евро/м³ (без НСО);

услуга по отводу и очистке сточных вод  1,92 евро/м³ (без НСО).

Просим Потребителей предоставить данные по потреблению воды по состоянию на 31.12.2016 и 11.01.2017.

Потребителям, которые не предоставят данные по потреблению воды на период с 1 по 11 января 2017 года, расчёт оплаты услуг водоснабжения и канализации будет осуществляться на основе среднесуточного потребления:

среднесуточное потребление = общий объём потреблённой за январь 2017 воды / 31 день.

Начисление платы за услуги:

с 1 по 11 января: среднесуточное потребление х 11 дней х на ДЕЙСТВУЮЩИЙ тариф

с 12 по 31 января: среднесуточное потребление х 20 дней х на НОВЫЙ тариф.

Также просим сообщить показания тех Потребителей, у кого сроки предоставления показаний (в соответствии с договором) отличаются от одного раза в месяц. Если данные по потреблению воды не изменились, то просим сообщить об этом тоже.

Поздравляем Вас с наступающими Рождеством и Новым годом!

 

С уважением
OÜ Loksa Haljastus

-------------------------------------------------------------------------------------

Alates 12. jaanuarist 2017 alanevad Loksa linnas OÜ Loksa Haljastuse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad

Konkurentsiameti 14.11.2016 otsuse nr 9.1-3/16-011 „OÜ Loksa Haljastus veeteenuse hinna kooskõlastamine" alusel ja OÜ Loksa Haljastus nõukogu 25.11.2016 otsusega jõustuvad alates 12.01.2017 Loksa linnas uued  veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.

Teenus

Kehtiv hind (KM-ta), eurot/m³

Uus hind (KM-ta), eurot/m³

Teenuse hinnaalandus, %

veevarustus

1,12

1,09

2,68

reovee ärajuhtimine ja puhastamine

2,15

1,92

10,76

 

OÜ Loksa Haljastus

----------------------------------------------------------------------------------

C 12 января 2017 года в городе Локса понизятся цены на услуги водоснабжения ПО Локса Хальястус 

Решением Департамента конкуренции № 9.1-3/16-011 «Согласование цен на услуги водоснабжения ПО Локса Хальястус» от 14.11.2016 согласованны и решением собрания Совета ПО Локса Хальястус от 25.11.2016, с 12 января 2017 года вступают в силу новые цены на услуги водоснабжения в городе Локса.

Услуга

Действующая цена (без НСО), евро/м³

Новая цена (без НСО), евро/м³

Понижение стоимости услуги, %

водоснабжение

1,12

1,09

2,68

отвод и очистка сточных вод

2,15

1,92

10,76

 

ПО Локса Хальястус