16.01.23

Arenduskoda LEADER

 

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt toimub 27. veebruar – 3. märts 2023.

Meetme 1.2 „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine" ja meetme 1.3 „COVID19st tingitud majandusraskuste leevendamine" projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 27. veebruarist (alates kl 8.00) kuni 3. märtsini (lõpp kl 16.59) 2023.

Meetmete eelarve on M1.2 – 50 699,35 € ja M1.3 – 20 603,50 €.

Meetmelehtedega ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda arenduskoja kodulehel.

Infopäev toimub virtuaalselt Zoom-keskkonnas 31. jaanuaril 2023. a kell 15.00.

Registreerimine infopäevale kuni 29. jaanuarini lingil https://forms.gle/fNpZyEFn7EGG6hpYA

Toetuse ja nõustamise kohta saab teavet ja juhendmaterjale MTÜ Arenduskoja veebilehelt. Info: arenduskoda@arenduskoda.ee ja tel 5648 5208.

-------------------------------------

MTÜ Arenduskoda koostab uueks LEADER perioodiks (2023–27) tegevuspiirkonna (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning Loksa linn) LEADER strateegiat.

Strateegia prioriteetide, eesmärkide ning tegevuste tutvustamiseks ning piirkondade vajaduste täpsustamiseks toimuvad rahvakoosolekud:

23. jaanuaril Kolgaküla Rahvamajas

24. jaanuaril Loksa Kultuurikeskuses

25. jaanuaril Võsu Rannaklubis

26. jaanuaril Kadrina  Raamtukogus

30. jaanuaril Tapa Kultuurikojas

2. veebruaril Kuusalu Rahvamajas

Kõik koosolekud algavad kell 15.00.

Päevakord

1. MTÜ Arenduskoja LEADER perioodi 2014–2022 lühikokkuvõte.

2. MTÜ Arenduskoja LEADER perioodi 2023–2027 prioriteedid, eesmärgid, tegevused.

Kutsume piirkonna ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste ning kogukondade esindajaid ja tulevasi potentsiaalseid toetuse taotlejaid oma sõna sekka ütlema strateegia paremaks muutmisse!

Osalemisest palume teada anda, registreerides end lingil

https://forms.gle/NfiVzaox9Dc9n6CN8

Info on olemas ka Arenduskoja kodulehel

http://arenduskoda.ee/et/uudised/185-arenduskoja-leader-strateegia-koostamise-rahvakoosolekud

--------------------------------------

MTÜ Arenduskoda

Valmis Arenduskoja projektide trükis 2007-2013 e-raamatuna ja pdf failina.