29.09.22

Arengukava töörühm

Loksa Linnavalitsus moodustas 05. märtsi 2020 korraldusega nr 56 arengukava koostamise töörühma, mille viimane koosseis on kinnitatud Loksa Linnavalitsuse 03. juuni 2021 korraldusega nr 116. Töörühma ülesandeks on Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia, valdkonnapõhiste arengukavade ning hallatavate asutuste arengukavade täitmise kontroll ning vajadusel täpsustuste ja täienduste tegemine kehtivasse Loksa linna arengukavasse ja eelarvestrateegiasse või Loksa linna uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine ja korraldamine. Töörühm esitab uue või täpsustatud ja täiendatud Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu Loksa linnavalitsusele eelarve aastale eelneva aasta 15. juuniks.

 

Loksa linna arengukava koostamise töörühma koosseis on järgmine:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Karin Ilves arendus- ja keskkonnanõunik
aseesimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
liikmed: Rein Heina Loksa Linnavolikogu esimees
  Andres Kaskla abilinnapea
  Helle Lootsmann SA Loksa Kultuur juhatuse liige
  Õnnela Tedrekin Loksa Gümnaasiumi direktor
  Natalja Kalinina Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor
  Lauri Metus Loksa Muusikakooli direktor 
  Aive Mõttus Loksa Spordikeskuse juhataja
  Raik Saart OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige