03.06.21

Arengukava töörühm

Loksa Linnavalitsus moodustas 05. märtsi 2020 korraldusega nr 56 arengukava koostamise töörühma, mille viimane koosseis on kinnitatud Loksa Linnavalitsuse 03. juuni 2021 korraldusega nr 116. Töörühma ülesandeks on Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia, valdkonnapõhiste arengukavade ning hallatavate asutuste arengukavade täitmise kontroll ning vajadusel täpsustuste ja täienduste tegemine kehtivasse Loksa linna arengukavasse ja eelarvestrateegiasse või Loksa linna uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine ja korraldamine. Töörühm esitab uue või täpsustatud ja täiendatud Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu Loksa linnavalitsusele eelarve aastale eelneva aasta 15. juuniks.

 

Loksa linna arengukava koostamise töörühma koosseis on järgmine:

esimees:       Karin Ilves                 keskkonna- ja kommunaalmajanduse nõunik

aseesimees: Hilleri Treisalt             abilinnapea

liikmed:        Rein Heina                 Loksa Linnavolikogu esimees
                     Andres Kaskla            abilinnapea
                    Helle Lootsmann        SA Loksa Kultuur juhatuse esimees
                    Õnnela Tedrekin         Loksa Gümnaasiumi direktor
                    Natalja Kalinina          Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor
                    Lauri Metus                Loksa Muusikakooli direktor 
                    Aive Mõttus                Loksa Spordikeskuse juhataja
                    Raik Saart                  OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige