07.06.24

Arengukava töörühm

Loksa Linnavalitsus kinnitas 16.11.2023 korraldusega nr 277 uue arengukava töörühma. Töörühma ülesandeks on Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia, valdkonnapõhiste arengukavade ning hallatavate asutuste arengukavade täitmise kontroll ning vajadusel täpsustuste ja täienduste tegemine kehtivasse Loksa linna arengukavasse ja eelarvestrateegiasse või Loksa linna uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine ja korraldamine. Töörühm esitab uue või täpsustatud ja täiendatud Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu Loksa linnavalitsusele eelarve aastale eelneva aasta 15. juuniks.

Loksa linna arengukava koostamise töörühma koosseis on järgmine:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Karin Ilves arendus- ja keskkonnanõunik
aseesimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
liikmed: Rein Heina Loksa Linnavolikogu esimees
  Andres Kaskla abilinnapea
  Helle Lootsmann SA Loksa Kultuur juhatuse liige
  Argo Aug Loksa Gümnaasiumi direktor
  Natalja Kalinina Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor
  Lauri Metus Loksa Muusikakooli direktor 
  Aive Mõttus  
  Lidia Mõsovski OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige
  Margit Amer Loksa Noortekeskuse juhataja