31.03.23

Blanketid

Taotlusi on võimalik linnavalitsusele esitada paberkandjal (aadress Tallinna tn 45, Loksa linn), elektrooniliselt e-posti teel linn@loksa.ee või kasutades selleks iseteeninduskeskkonda SPOKU. SPOKU on kiireim ja lihtsaim viis taotluste täitmiseks ja menetlusse edastamiseks.

 

Raieloa taotlus (täidetav pdf) (rtf

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus (pdf) (rtf)

Ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe (pdf) (rtf)

Taotlus reovee kohtkäitlusloa saamiseks (pdf) (rtf)

Taotlus Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks (pdf) (rtf)

Taotlus maamaksuvabastuse saamiseks (täidetav pdf) (rtf)

Reklaam
   - Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks (täidetav pdf) (rtf)
   - Reklaamimaksu deklaratsioon (täidetav pdf(rtf)