22.03.24

2024

 

Loksa linna 2024. aasta eelarve

Loksa linna 2024. aasta eelarve 
Lühiülevaade
Loksa linna 2024. aasta eelarve kululiikide lõikes (korraldus)

 

Muudatusettepanekud Loksa linna 2024. aasta eelarve eelnõule

Muudatusettepanekud: seletuskiri ja eelnõu
Loksa linna 2024. aasta eelarve lühiülevaade
Loksa linna 2024. aasta eelarve projekt
Tulud
Kulud

 

Loksa linna 2024. aasta eelarve eelnõu

Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu "Loksa linna 2024. aasta eelarve"
Seletuskiri
Loksa linna 2024. aasta eelarve projekt
Tulude projekt
Kulude projekt