Majandus- ja eelarvekomisjon

Tegevusvaldkond: elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, heakord ja haljastus, jäätmehooldus, keskkonnakaitse, maakorraldus, linnaruumi planeerimine, linnaehitus ja -areng, teedeehitus ja korrashoid, liikluskorraldus, turismi infrastruktuur, linnaeelarve, ettevõtlus, maksud, linnavara.


Majandus- ja eelarvekomisjoni koosseis:

esimees          Rein Heina            volikogu liige, Eesti Keskerakond
aseesimees    Robert Rohtla        volikogu liige, Eesti Keskerakond
liikmed:           Igor Ignahhin        volikogu liige, Siin me elame valimisliit
                         Helle Lootsmann   volikogu liige, Eesti Keskerakond
                         Vladimir Deulin      volikogu liige, Eesti Keskerakond
                         Andres Kaskla        abilinnapea     
                         Aleksander Skolimowski  linnaarhitekt-ehitusnõunik
                         Lidia Mõsovski        OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige

 

Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolekute protokollid on leitavad Loksa linna dokumendiregistrist.