Majandus- ja eelarvekomisjon

Tegevusvaldkond: elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, heakord ja haljastus, jäätmehooldus, keskkonnakaitse, maakorraldus, linnaruumi planeerimine, linnaehitus ja -areng, teedeehitus ja korrashoid, liikluskorraldus, turismi infrastruktuur, linnaeelarve, ettevõtlus, maksud, linnavara.


Majandus- ja eelarvekomisjoni koosseis:

esimees          Rein Heina            volikogu liige, Eesti Keskerakond
aseesimees    Kaido Korkma       volikogu liige, Siin me elame valimisliit
liikmed:           Igor Ignahhin        volikogu liige, Siin me elame valimislii
                         Helle Lootsmann   volikogu liige, Eesti Keskerakond
                         Robert Rohtla         volikogu liige, Eesti Keskerakond
                         Vladimir Deulin      volikogu liige, Eesti Keskerakond
                         Andres Kaskla        abilinnapea
                         Raik Saart               OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige
                         Aleksander Skolimowski  linnaarhitekt-ehitusnõunik

 

Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolekute protokollid on leitavad Loksa linna dokumendiregistrist.