10.02.16

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Loksa Linnavalitsusest. Parkimiskaart väljastatakse liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhile.
 
Isikul on vajalik esitada foto 3x4 mõõdus ning arstitõend. Kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud parkimiskaart on linnakodanikule tasuta ja antakse välja viieks aastaks. Ajutise liikumispuude korral väljastatakse kaart puude tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte enam kui üheks aastaks. Liikumis- või nägemispuudega lapsele võib taotleda parkimiskaarti lapsevanem või eestkostja.
 
Parkimiskaarti võivad taotleda isikud järgmiste liikumis- või nägemispuuete korral:
- alajäsemete liikumisfunktsiooni häire, kui kasutatakse abivahendeid (alajäseme protees, kepp, kargud, ratastool jms);
- nägemispuue - täielik nägemise kaotus (nägemisteravus kummagi silmaga ei ületa 0,01, vaateväljad ahenenud 5-ni), vaegnägija (nägemisteravus kummagi silmaga ei ületa 0,08, vaateväljad ahenenud 15 -ni);
- muu raskekujuline üldhaigestumine, mille tõttu käimine on tugevalt raskendatud.

 

Sotsiaalministri määrus nr 90  23.12.2010: „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused"