01.06.22

Ranitsatoetus

1) Ranitsatoetust makstakse lapse eest, kes on Loksa linna elanik ja kes asub esmakordselt õppima Loksa Gümnaasiumi 1. klassi.

2) Toetust makstakse õpilase seadusliku esindaja poolt linnavalitsusele esitatava vormikohase taotluse alusel õppeaasta algul kuni 1. oktoobrini.  Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

Ranitsatoetuse summa on 150 eurot.