18.04.16

Ranitsatoetus

1) Ranitsatoetust makstakse lapse eest, kes on Loksa linna elanik ja kes asub esmakordselt õppima Loksa Gümnaasiumi 1. klassi.

2) Toetus kantakse kooli esildise alusel õpilase seadusliku esindaja arvelduskontole õppeaasta algul kuni 1. oktoobrini.

Ranitsatoetuse summa on 50 eurot.