Teabenõude esitamine

Teabenõude vorm

1. Teabenõudja andmed

Это обязательное поле.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress
Это обязательное поле.

2. Teabenõude sisu

Это обязательное поле.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

3. Vali tagasiside kanal

Это обязательное поле.

4. Info saatmine

Enne teabenõude saatmist loe see veelkord üle ja veendu, et kõik on õige.