02.10.23

Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada teenust vajavale isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

Ajutise eluaseme tagamisena mõistetakse voodikoha, isikliku hügieeni võimaluse, pesupesemise ja toidu tagamist.

Turvalise keskkonna tagamisena mõistetakse vastavalt teenust vajava isiku eale järelevalve ja hooldamise tagamist.

Esmase abi tagamisena mõistetakse vastavalt vajadusele kriisiabi, meditsiiniabi ja muu sarnase abi korraldamist.

Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja otsuse alusel võib teenust osutada teenust vajavale isikule koos tema seadusliku esindajaga.

Teenuse osutamist korraldab linnavalitsus.

Turvakoduteenuse saaja jaoks on teenus tasuta. Teenust vajava isiku seadusliku esindaja võib arve tasumisest vabastada linnavalitsus lastekaitsetöötaja ettepaneku alusel.