« Tagasi

Valitsus pikendas Eestis eriolukorda 17. maini

Stenbocki maja, 24. aprill 2020 – Valitsus otsustas istungil pikendada koroonaviiruse levikust tingitud ja algselt 1. maini kehtestatud eriolukorda Eestis kuni 17. maini (kaasa arvatud).

„Oleme viimase kahe nädala jooksul näinud, kuidas uute nakatunute ja haiglaravil viibijate arv on langenud ning oleme selgelt jõudnud murdepunkti. Valitsus esitas sel nädalal väljumisstrateegia kavandi, mille loodame heaks kiita uuel nädalal. Seejärel saame hakata ka samm-sammult piiranguid leevendama, kui meditsiiniline olukord seda jätkuvalt lubab. Kuna aga väljumine ei toimu üleöö, vaid järkjärguliselt ja kaalutletult, siis pikendasime täna eriolukorda kuni 17. mai lõpuni," lausus peaminister Jüri Ratas.

„Rõhutan, et see ei tähenda piirangute lõppemist samast ajast, vaid osa hakatakse leevendama varem ning teised jäävad kehtima ka pärast eriolukorra lõppu. Samas on piirangute leevendamise eelduseks ja sellega kaasnevaks kohustuseks ka edaspidi oluliste käitumis- ja hügieenireeglite järgimine. Esimene leevendus oli plaanilise ravi taastamine sel nädalal ning järgmised sammud peavad olema suunatud ka majanduse elavdamisele, tehes seda mõistlikult ja tasakaalukalt," lisas Ratas.

Valitsus pikendas riigis kehtivat eriolukorda, et oleks jätkuvalt võimalik rakendada tõhusalt meetmeid, mis on haiguse leviku ja kontrolli jaoks endiselt vajalikud. Meetmed on jätkuvalt põhjendatud, arvestades, et Eestis tuvastatakse üha uusi nakatunuid ja haiguskoldeid.

Kriisist väljumise strateegia, mis näeb ette piirangute etapiviisilise leevendamise eesmärgid, põhimõtted ja piirangutest loobumise kava, kinnitatakse valitsuses järgmisel nädalal. Piirangute leevendamist hakkab korra nädalas arutama koroonaviiruse levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegelev valitsuskomisjon.

Valitsus kuulutas Eestis eriolukorra välja 12. märtsil, et pidurdada viiruse levikut, näha ette selge juhtimiskorraldus ja rakendada viiruse kontrolli all hoidmiseks vajalikke lisameetmeid. Samal päeval oli Maailma Terviseorganisatsioon kuulutanud koroonaviiruse leviku ülemaailmseks epideemiaks ning terviseamet kinnitanud viiruse Eesti-sisest levikut.

Nii valitsus kui ka eriolukorra juht on kehtestanud viiruse leviku kontrolli all hoidmiseks mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas liikumispiiranguid ja viibimiskeelde. Eriolukorra meetmetest saab ülevaate aadressil

 https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis.

Lisaks eriolukorra pikendamisele pikendas valitsus ka eriolukorras kehtestatud meetmed 17. maini 2020 https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kinnitas-eriolukorra-meetmed.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/korraldus_76.pdf (PDF)

Seletuskiri: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/seletuskiri_korraldusele_76.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------

Правительство продлило чрезвычайное положение в Эстонии до 17 мая

Дом Стенбока, Таллинн, 24 апреля 2020 – Правительство на сегодняшнем заседании решило продлить введенное в связи с распространением коронавируса и изначально запланированное до 1 мая чрезвычайное положение до 17 мая (включительно).

«В течение последних двух недель мы наблюдали, как количество заразившихся и находящихся на лечении в больнице стало снижаться, мы определенно достигли переломного момента. Правительство на этой неделе представило проект стратегии выхода из кризиса, который мы надеемся одобрить на следующей неделе. После этого мы начнем шаг за шагом смягчать ограничения, если эпидемиологическая ситуация будет этому по-прежнему благоприятствовать. Но поскольку выход не произойдет разом, а будем постепенным и взвешенным, мы сегодня продлили чрезвычайное положение до 17 мая включительно», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Подчеркиваю, что это не означает полного отказа от ограничений в этот же день. Часть ограничений мы начнем смягчать раньше, другие останутся действовать и после окончания чрезвычайного положения. Основанием для смягчения ограничений и сопутствующей этому гражданской обязанностью является дальнейшее соблюдение правил поведения и требований гигиены. Первым смягчением ограничений было восстановление планового лечения на этой неделе, следующие шаги должны быть направлены на оживление экономики, разумное и взвешенное», - добавил Ратас.

Правительство продлило действующее в стране чрезвычайное положение, чтобы была возможность и дальше применять эффективные меры, которые по-прежнему нужны для контроля за распространением заболевания. Дальнейшее применение ограничений является обоснованным, учитывая, что в Эстонии постоянно выявляются новые заразившиеся и очаги заболевания.

Стратегия выхода из кризиса, которая обрисовывает цели и принципы поэтапного смягчения ограничений, а также содержит план отмены ограничений, будет утверждена правительством на следующей неделе. Смягчение ограничений будет раз в неделю обсуждать правительственная комиссия, занимающаяся решением проблемам, связанных с распространением вируса и его влиянием на здравоохранение и экономику. 

Правительство ввело в Эстонии чрезвычайное положение 12 марта, чтобы ограничить распространение вируса, ввести четкую структуру управления кризисом и применить дополнительные меры, необходимые для того, чтобы держать вирус под контролем. В этот же день Всемирная организация здравоохранения объявила распространение вируса всемирной пандемией, а Департамент здоровья подтвердил, что вирус начал распространяться внутри Эстонии.

Как правительство, так и руководитель чрезвычайного положения ввели различные меры для удержания вируса под контролем, в том числе ограничения на передвижение и пребывание. Обзор мер, введенных в рамках чрезвычайного положения, можно получить на странице: www.kriis.ee/ru.

Распоряжение: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/korraldus_76.pdf (PDF)

Перевод распоряжения на русский язык будет доступен в ближайшее время. 

Пояснительная записка: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/seletuskiri_korraldusele_76.pdf (PDF)