18.01.21

Arengukava eelnõu

Loksa linna arengukava aastani 2024 määruse eelnõu on leitav SIIT, arengukava SIIT. 

Arengukava muutmine on oluline, et selle eelarvestrateegia osa kajastaks COVID-19 tingitud eelarvelisi muudatusi ning on tarvis teha täiendus investeeringute tabelis MATA toetuse taotlemiseks. Arengukava uus läbivaatamine toimub igal aastal sügisel, nii nagu seaduses ette nähtud.

Loksa Linnavolikogu 05.11.2020 määrusega nr 15 kinnitatud "Loksa linna arengukava aastani 2024" tehakse järgmised muudatused:

- Osa IV -  Eelarvestrateegia punktis on värskendatud andmeid ja tabelile on juurde lisatud veerg „2020 hetke täitmine". leheküljel 64 täiendati nimetus „bussiterminali rekonstrueerimine ja restaureerimine".

- Osa V - Tegevuskava ja investeeringud aastani 2024 punkti 2. Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö Tabelisse 16. Investeeringud eurodes nimetada ümber tegevus ja korrigeerida maksumus „Loksa bussiterminali rekonstrueerimine ja restaureerimine aastatel 2021 ja 2022 mõlemal summas 255 000 eurot".

Muudatusettepanekud esitada hiljemalt 01.02.2021  kell 15.00 linn@loksa.ee või tuua Loksa Linnavalitsuse kantseleisse.